Welcome to Ramleague,

Ramleague - the best site for pinoy chat, games chat and mobiles chat,

Sign Up
 1. Hello guest Guest , Are you tired from Ads? to remove some ads you need to register and be active. :D

[Outdated] 2015 Signatures

Discussion in 'Photoshop' started by BAMPPYY, Jan 5, 2015.

 1. BAMPPYY Practice Makes Perfect.
  Retired Staff Member Lvl1

  Joined:
  Nov 13, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  98
  Reputation:
  0
  Thanks:
  21
  Location:
  [ ALT + F4 ]
  Artistic

  2015 Signatures

  2015 GIVEAWAY SIGNATURES!

  SIMPLY GET YOUR FREE SIGNATURES

  HOW?

  1.POST YOUR NAME YOU WANT !
  2.YOU MUST FOLLOW ME!

  NOTE:
  FIRST 15 WILL ACCOMMODATE! SO WHAT WILL YOU WAITING FOR!
  POST YOUR NAME NOW! HAHA/baba
   
  luffygon thanks this.
  • BE A GAMER - RAMLeague
 2. ForeverPinoyAko True God Gamer
  Retired Staff Member Lvl1

  Joined:
  Dec 6, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  310
  Reputation:
  2
  Thanks:
  75
  Location:
  Learning the art of "Programming"
  Fiendish
  Philippines
  PinoyForever
   
  luffygon thanks this.
 3. xHunter09 Adict Gamer
  Retired Staff Gamers

  Joined:
  Dec 19, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  173
  Reputation:
  18
  Thanks:
  19
  Yeehaw
  Prince E Yuna
   
  luffygon thanks this.
 4. Doggy Warrock True God Gamer
  Gamers

  Doggy Warrock
  Joined:
  Dec 26, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  309
  Reputation:
  0
  Thanks:
  17
  Angelic
  WARROCK DOGGY
   
  luffygon thanks this.
 5. Skazzo Member
  Member Lvl1

  Skazzo
  Joined:
  Feb 1, 2015
  Gender:
  Male
  Posts:
  18
  Reputation:
  0
  Thanks:
  2
  Location:
  Oriental Mindoro
  Bashful
  Na follow na kita kuya! Eto name ko Skazzo
   
  luffygon thanks this.
 6. anthony Adict Gamer
  Level 2 Moderator

  Joined:
  Nov 10, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  181
  Reputation:
  0
  Thanks:
  28
  Energetic
  [RAML]ChillMakulit
   
  luffygon thanks this.
 7. OTTO Kaori Miyazono
  Retired Staff GXF Designer Gamers Tech Member Lvl2

  Joined:
  Nov 9, 2014
  Posts:
  688
  Reputation:
  117
  Thanks:
  225
  Location:
  Lost!
  No Mood
  pages
  PinoyUpRank
   
  luffygon thanks this.
 8. Member Lvl1

  beastfriend24
  Joined:
  Jan 25, 2015
  Gender:
  Male
  Posts:
  19
  Reputation:
  0
  Thanks:
  3
  Location:
  Nowhere
  Sweettooth
  Beast Adrian
   
  luffygon thanks this.
 9. Ceballos Head of all Administrator
  Staff Member Administrator

  Ceballos
  Joined:
  Dec 1, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  416
  Reputation:
  22
  Thanks:
  187
  Location:
  Davao City
  Cool
  None
  None
  Skype name: None
  None
  None
  None
  [RAML]Ceballos
   
  luffygon thanks this.
 10. Gamers

  す 愛して いま
  Joined:
  Feb 14, 2015
  Gender:
  Male
  Posts:
  316
  Reputation:
  35
  Thanks:
  87
  Innocent
  Philippines
  Wilmar

  Make it Fast :oops:
   
  luffygon thanks this.
 11. anthony Adict Gamer
  Level 2 Moderator

  Joined:
  Nov 10, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  181
  Reputation:
  0
  Thanks:
  28
  Energetic
  SUKARAP !
   
  luffygon thanks this.
 12. WhiteHat PH We Dont Die,We Multiply
  Member Lvl1

  WhiteHat PH
  Joined:
  Oct 25, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  404
  Reputation:
  0
  Thanks:
  124
  Location:
  Davao City
  Coldturkey
  Philippines
  WhiteHat PH
  johnixzkie_ph@yahoo.com
  Skype name: whitehat.ph
  whitehatph90
  alsLAMION
  marksedodo
  [RAML]WhiteHat PH
   
  luffygon thanks this.
 13. BlackHatPH True God Gamer
  Gamers

  BlackHatPH
  Joined:
  Dec 25, 2014
  Gender:
  Male
  Posts:
  245
  Reputation:
  0
  Thanks:
  45
  Location:
  SomeWhere in the middle
  Amazed
  [RAML]AlynnaUV
   
  luffygon thanks this.
 14. radifaziz Member
  Member Lvl1

  radifaziz
  Joined:
  Mar 4, 2015
  Gender:
  Male
  Posts:
  7
  Reputation:
  0
  Thanks:
  3
  Hot
  Ditz NewBie
   
  luffygon thanks this.
 15. LiMe Member
  Member Lvl1

  LiMe
  Joined:
  Mar 11, 2015
  Posts:
  8
  Reputation:
  0
  Thanks:
  0
  Amused
  [RAML]LiMeKath
   
 16. laiza Adict Gamer
  Retired Staff Member Lvl1

  Joined:
  Dec 27, 2014
  Gender:
  Female
  Posts:
  153
  Reputation:
  1
  Thanks:
  27
  Blah
  laiza
   
 17. xxshandre1130 Well-Known Member

  xxshandre1130
  Joined:
  Feb 26, 2015
  Gender:
  Male
  Posts:
  64
  Reputation:
  2
  Thanks:
  6
  Location:
  Not Available.
  Aggressive
  Scythe <~ :D Thanks in advance ^^
   
 18. laiza Adict Gamer
  Retired Staff Member Lvl1

  Joined:
  Dec 27, 2014
  Gender:
  Female
  Posts:
  153
  Reputation:
  1
  Thanks:
  27
  Blah
  aA
  Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa / The Chaplet of Divine Mercy


  Version 1
  Sign of the Cross
  + Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.


  Ama Namin / Our Father
  Ama namin, Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at paki-adya mo kami sa lahat ng masasa. Amen.


  Aba Ginoong Maria! / Hail Mary
  Aba Ginoong Maria! Napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod ka pong Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.


  Sumasampalataya ako sa Diyos / The Apostles' Creed
  Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat; nagkatawang-tao sya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipanako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto’t huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen.


  (DASALIN SA MGA BUTIL NG ROSARYO)

  Sa lahat ng butil ng Ama Namin / Our Father beads
  ay dasalin ang mga panalangin na ito:  Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Hesukristo, na aming Panginoon at manunubos.


  Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong sansinukob.

  Sa lahat ng butil ng Aba Ginoong Maria / Hail Mary beads
  ay dasalin ang mga panalanging ito:


  Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus,


  Kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob.

  Bilang pangwakas ay dasalin ng tatlong ulit ang panalanging ito:
  (After the 5 decades pray each prayer 3 times:)
  Banal na Diyos, Banal na puspos ng kapangyarihan, Banal na walang hanggan,
  Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.

  O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.


  + Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

  Ang Rosaryo sa Mabathalang Awa / The Chaplet of Divine Mercy

  Version 2
  Sign of the Cross
  + Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.

  Dasalin ang isang Ama Namin, iasang Aba Ginoong Maria, Tatlong Lualhati at isang Sumasampalataya.

  Panalangin sa lahat ng Ama Namin / Our Father beads:
  Ama na walang hanggan, iniaalay ko sa lyo kaluluwa't katawan
  ko sa pamamagitan ng anak Mong si Hesukristo, bilang tagapagligtas ko, daan ng katotohanan patungo sa kaluwalhatian at sa lyong kaharian Ama,
  nananalig kami sa Iyo na sa pamamagitan ni Hesukristo
  ay dininggin Mo ang aming panambitan.

  Panalangin sa mga butil ng Aba Ginoong Maria / Hail Mary beads:Para sa sala ng sandaigdigan at sa
  kapagpapatawad ng lahat ng tao,
  Kaawaaan Mo kami Panginoon kong Hesukristo.

  Pangwakas, Dasalin ng 3 ulit:Banal na Diyos, Banal na puspos ng
  kapangyarihan, Banal na walang hanggan,
  Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.
  O Hesus, Hari ng Awa, Kami ay nananalig sa iyo.

  + Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.

   
 19. luffygon True God Gamer
  Gamers

  luffygon
  Joined:
  Apr 2, 2015
  Gender:
  Male
  Posts:
  208
  Reputation:
  0
  Thanks:
  80
  Location:
  No One In the Outer Space
  Tired
  eVilGaMeRZ34
   
Loading...

Advertisement

Tags for this Thread

:

Share This Page